Bezpieczna obudowa zbiornika na paliwo. Jak zapewnić ochronę dystrybutora i przyłączy?


Własna mini stacja paliw czasami okazuje się koniecznością, zwłaszcza wśród rolników, którzy potrzebują większych ilości paliw do maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych. W tym celu na potrzeby własne stawiają zbiorniki, w których magazynowane jest paliwo.

Podpowiadamy, czym powinna charakteryzować się obudowa zbiornika na paliwo, aby zapewniała bezpieczeństwo oraz jak zapewnić ochronę dystrybutora, oraz przyłączy.

Zbiornik na paliwo – jaką powinien mieć obudowę?

Najlepszym wyborem jest zakup zbiorników dwupłaszczowych, wykonanych z polietylenu i zabezpieczonych antystatycznie, co zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Zbiornik nie powinien być wykonany ze zwykłego plastiku, gdyż może się on rozpuścić pod wpływem paliwa, czy spowodować wyładowania grożące jego zapłonem. Zbiorniki metalowe również nie należą do najlepszych wyborów, gdyż szybko korodują. Polietylen, z którego wykonuje się, m.in. zbiorniki Deso cechuje się bardzo dobrymi właściwościami oraz dobrą ceną. Posiada wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, zróżnicowane warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Co więcej, obudowa zbiornika wykonana z polietylenu charakteryzuje się także wysoką odpornością chemiczną oraz posiada praktycznie zerową absorpcję wilgoci, dobrą stabilność wymiarową i wysoką zdolność do tłumienia drgań.

Obudowa zbiornika dwupłaszczowego chroni paliwo przed wyciekaniem do gruntu i wód gruntowych. Sprawia także, że na zewnątrz nie przedostaje się nieprzyjemny zapachu cieczy. Zbiornik Deso zapewniają bezpieczne przechowywanie i dłuższą trwałość paliwa, a na tym właśnie zależy wszystkim jego użytkownikom. Zbiorniki wykonane w technologii dwupłaszczowej posiadają dwie szczelne powłoki. Magazynowane paliwa odbywa się w powłoce wewnętrznej. Natomiast powłoka zewnętrzna zabezpiecza przed przenikaniem cieczy do gruntu w przypadku, np. rozszczelnienia wewnętrznej powłoki. Rurociągi i zawory oraz wszelkiego rodzaju osprzęt, tj. pompa, wąż czy pistolet umieszczone są w obrębie płaszcza zewnętrznego lub w skonstruowanym systemie bezpieczeństwa, który gwarantuje nieprzenikanie paliwa.

Ochrona dystrybutora i przyłączy

Dystrybutor umożliwia obliczenie kosztów przetaczanego paliwa. Powinno się go sprawdzać każdorazowo, również w przypadku awarii lub modyfikacji. Kontrola jest także wymagana w sytuacji, gdy zabezpieczające plomby nałożone na przepływomierz dystrybutora po poprzedniej legalizacji ulegną uszkodzeniu.

„Aby zachować bezpieczeństwo oraz zapewnić ochronę dystrybutora ważne jest, aby jego drzwi wykonane były ze stali nierdzewnej, obudowa zamykana była na dwa zamki, z kluczykami a przyłącze uziemienia wyprowadzane było na zewnątrz obudowy” – zauważa specjalista z firmy usługowo-handlowej MiM Mariusz Mańkowski ze Szczecina, która oferuje wysokiej klasy bezpieczne zbiorniki, dedykowane właścicielom zakładów produkcyjnych, gospodarstw rolnych i domowych.

Dystrybutor, jak i przyłącza powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji poprzez zastosowanie odpowiednich pokryć antykorozyjnych lub ochrony elektrochemicznej, uziemione oraz poddane próbie szczelności w miejscu ich umieszczenia. Istotne jest także zabezpieczenie elektroniczne, które składa się z sondy zainstalowanej w górnej części zbiornika wewnętrznego i przyłącza zlokalizowanego w obudowie dystrybutora. Podczas transportu i składowania paliwa, pokrywa i króćce muszą być dokładnie zamknięte i zabezpieczone. Kable elektryczne oraz wąż zwinięte, nalewak umieszczony w uchwycie a obudowa dystrybutora zamknięta.