Psycholog dziecięcy

Rozmaite trudności w relacjach z innymi jak akceptacji samego siebie mogą prowadzić do konieczności odwiedzin poradni zdrowia psychicznego. Niestety tego typu zaburzenia dotyczą również dzieci, które z uwagi na przeżycia, środowisku w którym się wychowują lub naturalna wrażliwość są narażone i podatne na trudności w radzeniu sobie z emocjami, gniewem, cy swoją osobowością. Pomocnym bywa…