Higiena psychiczna człowieka

fbw

Higiena psychiczna człowieka

Higiena psychiczna jest tak samo ważna, jak higiena fizyczna człowieka, ponieważ psychika i ciało stanowią jedność, która może osiągnąć równowagę.

 Co to jest higiena psychiczna i dlaczego jest ważna?

Higiena psychiczna to wszystkie działania o charakterze prewencyjnym, których zadaniem jest dążenie do uzyskania równowagi psychicznej i ochrony zdrowia psychicznego.

Wpływ na odpowiednią higienę psychiczną ma nasze życie wewnętrzne i zewnętrzne. Nasze życie wewnętrzne, czyli uczucia, emocje, wspomnienia, plany i marzenia, to czynnik, który kształtuje naszą psychikę od dzieciństwa do późnej starości. Nasze życie zewnętrzne to otoczenie domowe, szkoła, praca, zainteresowania, relacje z innymi ludźmi. W higienie życia zewnętrznego podstawą jest samodzielność. Samodzielność, nierozerwalnie połączona z indywidualnością człowieka, pozwala na bycie niezależnym, nieuzależnionym od innych osób. Odgrywa to niebagatelną rolę w życiu. Istotne są także nasze kontakty z ludźmi. Zdrowe relacje budują i wzbogacają nas, natomiast relacje patologiczne – niszczą, pozbawiają wiary w siebie, nie dopuszczają do rozwoju naszej osobowości.

 Człowiek jako całość

Poruszając temat higieny psychicznej, należy zaznaczyć, że człowiek jest całością składającą się z połączenia ciała i psychiki. Odpowiednie dbanie o ciało może również przełożyć się na komfort psychiczny, jak i odwrotnie: zadbane ciało poprawi nasze samopoczucie i wzmocni wiarę w siebie.