Różnica między kandelą, luksem,a lumenem?

Zdarza się zbyt często. Wchodzisz do sklepu, bierzesz do ręki żarówkę lub reflektor  i patrzysz na właściwości i jedna firma używa lumenów, inna luksów, a ostatnia kandeli. Nasuwa się pytanie, dlaczego nikt nie korzysta z tego samego systemu pomiaru tych rzeczy w oparciu o inne przedmioty na półce. Odpowiedź jest krótka, że wszystkie posiadają oddzielne standardy pomiaru różnych rodzajów efektów świetlnych.

 Kandela

Zaczniemy od kandeli (cd) – powszechnie zwanego candlepower. Kandela jest to jednostka do opisu natężenia światła. Dowiesz się, jak jasne źródło światła, które pokazuje, jak daleko od obiektu można być i jednocześnie jest w stanie go zobaczyć. Każde źródło światła w końcu staje się zbyt słabe, aby zobaczyć jak daleko jesteśmy. To różni się od lumenów (łączna moc światła), ponieważ jest to wartość natężenia światła z każdego punktu w jednym kierunku od źródła światła. Wskaźniki laserowe lub oświetlenie punktowe mają najwyższy poziom Kandeli,  ponieważ większość ich światła skupia się w jednym kierunku. Proste porównanie – 1 kandela jest mniej więcej odpowiednikiem światła z jednej świecy. Jeśli masz żarówki wytwarzające 1 CD i część bloku światła, każdy kierunek niezasłonięty nadal produkuje 1 cd. Jest tak, ponieważ samo natężenia światła może być widoczne z niezasłoniętego kierunku w tej samej odległości. Kandela jest natężeniem światła, które opisuje jak jasne źródło światła jest.

 

Luks

Luks (lx) określa natężenie oświetlenia, które jest ilością światła padającego na jednostkę powierzchni. Jeden luks jest równy jednemu lumenowi na metr kwadratowy. Jeśli lampka wyświetla jasność jako pomiar luksów, to zwykle wymienia odległości od żarówki od każdej zmiany odległości. Jako przykład, jeśli umieścić żarówkę 100 lumenów w powodzi światła, które świeci się tylko na jeden metr kwadratowy powierzchni, powierzchnia ta będzie świecić 100 lx. Jeśli jednak światło będzie padać na cztery metry kwadratowe, powierzchnia jest teraz 25 lx.

Fakt: księżyc w pełni na jasnej nocy może świecić do jednego luksów. W pełnym świetle dnia, pośrednie światło słoneczne może oświetlić powierzchnię od 10.000 25.000 luksów.

 

Lumeny

Lumeny są jednostką pomiaru żarówki. Lumen (lm) jest to pomiar strumienia świetlnego, jako całkowita ilość światła widzialnego. Upraszczając, ocena lumenów to ile łącznie światło widzialne jest produkowane przez źródło światła. Dla żarówki emitujące 1 cd, żarówka będzie miała natężenie światła 12,57 lm. Zasłaniając pół, żarówki 1 cd wyemituje tylko 6,28 lm. Jest tak, ponieważ w lumenach następuje pomiar całkowitej ilości światła widzialnego pochodzącego ze źródła światła.

Na podstawie można uzyskać wgląd w to, jak lampa jest przydatna. Wskaźnik laserowy będzie miał bardzo niską wartość strumienia świetlnego, ale bardzo wysoki wskaźnik Kandeli, ponieważ wskaźnik laserowy nie wydziela bardzo dużej ilości światła, ale jest widoczny z daleka. Żarówki są zwykle wymieniane w lumenach.

Dobrym sposobem, aby pamiętać, różnice są:

  • Lumeny- to jak dużo światła się otrzymuje
  • Luks jaka jasność na powierzchni
  • Kandela mierzy intensywność źródła światła