Japonia w Polsce

Japońskie inwestycje prowadzone w naszym kraju to cenna pomoc w ożywianiu rodzimej gospodarki. Gwarantują one ok. 40 tysięcy miejsc pracy w 300 odrębnych jednostkach.

Jak przyznają japońscy przedsiębiorcy, mają oni w planach szereg kolejnych przedsięwzięć.

Niemniej jednak, mają nadzieję na to, że poprawi się stan polskiej infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego – obecnie to dla nich największe utrudnienia.