Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe jest podstawą funkcjonalności komputera. Podstawowym oprogramowaniem, dzięki któremu komputer funkcjonuje, jest system operacyjny (w Polsce najczęściej Windows). Tak naprawdę każda funkcja komputera zostaje osobno oprogramowana. Pojęcie „oprogramowania” definiuje się jako całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Oprogramowanie tworzy się w celu przetwarzania danych i osiągania konkretnych wyników. Bardzo popularnym oprogramowaniem jest JAVA, programy antywirusowe lub programy graficzne (przeróbka zdjęć). Większość programów zostaje nam dostarczona przy pierwszej instalacji systemu albo ściąga się automatycznie podczas instalacji, jednak wszystkie aplikacje, które uznaje się za wychodzące spoza standardowych funkcjonalności należy zainstalować we własnym zakresie. Na szczęście informatycy przygotowują pliki z rozszerzeniem exe, które po uruchomieniu automatycznie się instalują, a więc nie wymagają od użytkowników zbyt dużego zaangażowania pracy lub umiejętności. Oprogramowanie dzieli się w informatyce ze względu na jego przeznaczenie: wcześniej wspomniane oprogramowanie systemowe, oprogramowanie wspomagające tworzenie oprogramowania, biblioteki programistyczne, oprogramowanie użytkowe – najpopularniejsze. Oprogramowanie pisane jest najczęściej przy wykorzystaniu przeróżnych języków programowania z wykorzystaniem określonych algorytmów. Programy, których zadaniem jest przekształcanie oprogramowania z postaci źródłowej na binarną to kompilatory. Ciekawe akcesoria do komputerów można znaleźć tutaj.