Oświadczenie woli – czym jest i jak je przygotować?


Prawidłowe oświadczenie woli pozwala na odniesienie konkretnego skutku prawnego. Zobacz, czym dokładnie ono jest i jak oświadczyć swoją wolę!

Prawidłowe oświadczenie woli pozwala na odniesienie konkretnego skutku prawnego. Zobacz, czym dokładnie ono jest i jak oświadczyć swoją wolę! Artykuł napisany przy rozmowie ze specjalistą serwisu porady.prawne.online.

Co to jest oświadczenie woli?

Aby oświadczyć swoją wolę i aby miała ona skutek prawny, konieczne jest wykorzystanie odpowiedniej procedury. W tym celu wykorzystuje się oświadczenie woli. Co to jest oświadczenie woli?

Oświadczenie woli to sytuacja, w której osoba fizyczna lub prawna wyraża swoją wolę w konkretnej sprawie. Może to być zarówno ustne, jak i pisemne oświadczenie.

Na skutek oświadczenia woli dochodzi wtedy do wywołania określonego rodzaju skutku prawnego. Ma on wtedy formę stworzenia, zamiany albo zakończenia stosunku prawnego – stosunku regulowanego przepisami, zachodzącego między minimum dwoma stronami.

Na polskim gruncie prawnym oświadczenie woli jest regulowane kodeksem cywilnym. Oświadczenie woli w kodeksie cywilnym znajduje się w jego artykule 60.

Jak złożyć prawidłowe oświadczenie woli?

Żeby oświadczenie woli rzeczywiście miało skutki prawne, musi dojść do spełnienia konkretnych warunków. Wśród nich znajdują się:

1. Wyrażenie oświadczenia woli w sposób swobodny
Oznacza to, że do oświadczenia nie może dojść na skutek przymusu psychicznego ani fizycznego, ponieważ prowadzi to wtedy do wady oświadczenia woli i może być ono podważone.

2. Oświadczenie woli musi być zrozumiałe
Ten warunek oznacza, że wola musi być wyrażona w taki sposób, aby była ona rozumiała podczas interpretacji. W ten sposób nie trzeba domyślać się, co oświadczający swoją wolę ma na myśli. Oświadczenie to może być wyraźne – wskazujące dokładnie na wolę, ale też dorozumiane, czyli wynikające z kontekstu sytuacyjnego.

3. Oświadczenie musi być złożone z rzeczywistym zamiarem
Ten warunek oznacza, że przy składaniu oświadczenia woli rzeczywiście chce się ją wyrazić, aby doszło do powstania określonego skutku prawnego.

Jak napisać swoje oświadczenie woli?

Przygotowanie oświadczenia woli nie jest trudne, lecz wymaga dopełnienia powyższych wymogów.

Najczęściej oświadczenie woli jest zawierane w formie pisemnej z wykorzystaniem wzorów dokumentów, jakie można znaleźć w internecie.

Gdy nie wiemy, jak napisac oświadczenie, możemy również zwrócić się w tym celu do kancelarii prawnej. Prawnik będzie mógł wtedy przygotować odpowiednie pismo i zadbać o to, aby spełniało ono niezbędne warunki.