PROCES PROJEKTOWY PRZY KONSTRUKCJI I BUDOWIE FORM WTRYSKOWYCH

Jeśli decydujemy się na konstrukcje czy budowę formy wtryskowej, musimy wiedzieć, ze jest to proces, który realizujemy na podstawie kilku etapów. Poszczególne etapy to projektowanie wybranych elementów funkcjonalnych formy według pewnych określonych zasad oraz według określonego schematu. Wprowadzenie etapowego procesu projektowania pozwala kontrolować lepiej proces projektowy i klarownie omawiać z klientem cały proces projektowy. Omawiamy z klientem założenia koncepcyjne np.: Dotyczące punktu wtrysku, określone założenie wypychaczy czy np. geometrię układu chłodzenia. Zawsze konstrukcja i- budowa form wtryskowych to proces składający się z kilku etapów.

Poniżej został przedstawiony cały proces projektowy, który realizowany jest wg. pewnego schematu:

– przygotowanie założeń do konstrukcji i budowy formy wtryskowej, opracowanie kluczowej koncepcji narzędzia, wstępna symulacja wtrysku, analiza DFM detalu

– podział na elementy formujące, konstrukcja suwaków, wypychaczy oraz innych elementów formujących

– zabudowanie korpusu formy, założenie koncepcji układu doprowadzenia tworzywa, zaprojektowanie układu chłodzenia, układ wypychania oraz końcowa symulacja wtrysku

– konstrukcja wybranych elementów funkcjonalnych formy: układ przepływu tworzywa, układ chłodzenia, układ wypychania

– konstrukcja pozostałych elementów : tzw. Lista materiałowa BOM

– wykonanie rysunku zestawieniowego oraz rysunków wykonawczych

Przy pierwszym etapie projektowania formy wtryskowej zbieramy jak najwięcej informacji, dzięki takim założeniem będziemy w stanie rozpocząć cały proces konstrukcji. Najważniejsze jest ustalenie z klientem wymagań co do samego detalu, czy detal jest techniczny czy detal jest wizualny. W jaki sposób taki detal będzie obciążany mechanicznie. Początkowy etap projektowania formy wtryskowej jest bezwzględnie etapem tzw. organizacji, w tym czasie zbieramy wszystkie założenia do konstrukcji budowanego narzędzia. Bardzo istotne jest, aby na tym etapie ustalić pewne założenia z klientem, dotyczące wymagań samego detalu, aspekty techniczce oraz wizualne. W jaki sposób nasz detal będzie obciążany mechaniczne, jak będzie wygadał obszar widoczny dla użytkownika, gdzie zastosujemy punkt wtrysku, jakie możemy zastosować wypychacze, dodatkowo na detal czasami nakłada się powierzchnię chropowatą tzw. Graining, ale ważne jest by ustalić czy konstrukcja detalu wymusza redukcję głębokości tekstury czy nie. Istotnym jest też, aby określić koncepcje samego narzędzia, tzw. Gabaryt, ułożenie elementów formujących, z jakiej stali ma zostać wykonane narzędzie, jak planowane jest odbieranie wyprasek, prze operatora czy czy robotem. Musimy zebrać informację na temat wymaganych komponentów standardowych, które zostaną zastosowane w czasie budowy formy, trzeba omówić z klientem standard budowy formy narzędzi jaki obowiązuje w firmie danego klienta.

Następny krok związany z konstrukcja oraz budową formy wtryskowej to symulacja wtrysku, która pozwala podjąć dyskusje z klientem na tematy związane z procesami zachodzącymi w formie. Symulacja wtrysku w programie Moldex3D jest szczególnie przydatna przy tworzywach z włóknem szklanym możemy wspomóc się analizą Fiber, zdefiniować skurcz wzdłużny i poprzeczny, podjąć pewne decyzje dotyczące zmiany wymiarów elementów formujących. Po opracowanej koncepcji formy wyniki symulacji można zaprezentować klientowi, który zaakceptuje lub też nie zdefiniowane założenia budowy formy wtryskowej.

Jeśli ustalimy już główną koncepcje formy wtryskowej, możemy przystąpić do konstrukcji elementów formujących, następnie suwaków wypychaczy oraz pozostałych części, które wchodzą w skład elementów formujących. Zakładamy, że na tym etapie wykonamy konstrukcje poszczególnych elementów, przy uwzględnieniu najmniejszych szczegółów od strony technologicznej jak i funkcjonalnej. Jeśli mamy już zabudowane elementy formujące, wtedy możemy umieścić je w korpusie formy wtryskowej. Mając zabudowane elementy, możemy w końcu przystąpić do opracowania koncepcji układu chłodzenia, układu doprowadzenia tworzywa, wypychania.

Końcowym etapem całego projektu, jest przygotowanie rysunków zestawieniowych, łączenie z rysunkami wykonawczymi. Jeśli chciałbyś podjąć się stworzenia nowego projektu, zapraszamy serdecznie do współpracy. Jesteśmy w stanie wykonać każdy projekt.

Zapraszamy do współpracy !

Konstrukcja form wtryskowych

Formy wtryskowe