Przepompownia ścieków – przegląd

 

   Przepompownie ścieków to proste urządzenia, lecz w pełni zautomatyzowane,  co oznacza, że nie wymagają naszej obsługi podczas zwykłej eksploatacji.
Jednak, zalecane jest wykonywanie corocznych przeglądów przepompowni, pozwalających wyeliminować potencjalne usterki.

 W tym celu musimy postępować zgodnie z instrukcją podaną niżej:

1. Najpierw musimy wyłączyć zasilanie sieciowe urządzenia,
2. Zdejmujemy pokrywę ze zbiornika,
3. Czekamy około kwadransa, aż  toksyczne gazy zostaną usuniete z przepompowni przez naturalny ruch powietrza,
4. Opłukujemy z osadów armaturę wewnętrzną,
5. Zamykamy zawór odcinający,
6. Luzujemy nakrętkę dwuzłączki,
7. Odkręcamy dwuzłączkę,
8. W przepompowniach, które mają w wyposażeniu zawiesie sprzęgające, zdejmujemy łańcuch z haka, a potem unosimy element prefabrykowany w celu wyprzęgnięcia z gniazda,
9. Następnie demontujemy element prefabrykowany i kładziemy go poziomo obok przepompowni,
10. Za pomocą wody płuczemy dokładnie pompę zatapialna i pływaki, w razie potrzeby musimy oczyścić je z osadów i fekaliów,
11. Oglądamy pływaki, sprawdzamy, czy ich obudowa na pewno nie jest popękana, co może być przyczyną powstania nieszczelności; Sprawdzamy też, czy przewody nie są popękane i przetarte (w miejscu zginania),
12. Odkręcamy pokrywę rewizji zaworu zwrotnego z kulą gumową,
13. Wyjmujemy kulę i czyścimy gniazdo oraz kanał; Niedopuszczalne jest, aby kula miała na swej powierzchni wyraźne ślady współpracy z gniazdem,
14. Montujemy z powrotem pokrywę zaworu zwrotnego,
15. Oglądamy dokładnie rurę tłoczną; w przypadku instalacji ze stali ocynkowanej sprawdzamy, jaki jest stan powłoki ochronnej; jeśli jest skorodowana – musi być wymieniona na nową,
16. Oglądamy pompę zatapialną; jej powłoka lakiernicza powinna być cała, a ubytki małe i niezbyt widoczne; dopuszczalne są niewielkie uszkodzenia w okolicy rozdrabniacza i króćca ssącego, spowodowane podsysaniem przez pompę zanieczyszczeń ścierających,
17. Suszymy pompę; następnie pokrywamy wszystkie ubytki farbą ochronną – miniową lub równoważną,
18. Jeśli dana przepompownia ścieków posiada pompę zatapialną typu DM z rozdrabniaczem, musimy sprawdzić, jak bardzo jest zużyty,
19. Montujemy z powrotem element prefabrykowany w przepompowni, przy czym musimy pamiętać o poprawnym ułożeniu uszczelki dwuzłączki,
20. Dokręcamy nakrętkę dwuzłączki, która mocuje element prefabrykowany do kolektora,
21. W przepompowniach, które mają zawiesie sprzęgające, musimy zamontować podzespół,
22. Przeprowadzamy próbę ruchową przepompowni.

UWAGA! 

Jeśli stwierdziło się jakiekolwiek uszkodzenia elementów sterujących, zabronione jest ponowne uruchomienie przepompowni, gdyż grozi to porażeniem prądem oraz uszkodzeniem pompy i sterowania.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.