Sprzęt CB dla każdego

Sprzęt CB radio jest bardzo popularny na świecie, chociaż wykorzystują go głównie firmy transportowe oraz przedstawiciele handlowi. Skrót CB pochodzi od Citizen-Band – pasmo obywatelskie, które ma symbolizować przekazywanie sobie informacji pomiędzy obywatelami. CB radio to nic innego, jak pasmo radiowe i urządzenie łączności, które pracuje w zakresie 27 MHz (11 metrów). Zasięg radia zmienia się w zależności od otoczenia. Źródła podają, że na terenie otwartym i płaskim zasięg sięga kilkudziesięciu kilometrów – stacje bazowe, do kilkunastu kilometrów stacje samochodowe, od kilkuset metrów do kilku kilometrów radiostacje ręczne. Bardzo ważny w Polsce jest fakt, że tego rodzaju urządzenia może użyć każdy, nie jest konieczne posiadanie specjalnej licencji nadawczej. Chociaż CB radio znane jest na świecie od lat 40’ ubiegłego wieku, w Polsce zaczęto je rozpowszechniać na początku lat 90’. W Polsce, do lipca 2004 roku, oprócz zakupu radiotelefonu należało uzyskać pozwolenie w kilku kolejnych instytucjach: PIR, PAR, URT, URTiP, co nie było do końca zrozumiałe, tak więc na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2007 roku, nadawanie nie wymaga żadnego pozwolenia, natomiast radiotelefony muszą posiadać odpowiedni dokument potwierdzający normy europejskie. Aktualnie z urządzeń można korzystać podczas jazdy, chociaż jest to mocno kontrowersyjna luka prawna, biorąc pod uwagę inne ograniczenia kierowców. Najtańsze CB radia można zakupić w sklepach internetowych. Wszelkie promocje oraz możliwość porównania znajduje się na serwisie Nokaut.pl. Użyteczne elementy wyposażenia do pojazdu można znaleźć również tutaj.