Polacy wobec ustroju kapitalistycznego

Minęło już ponad dwadzieścia lat od zmiany politycznego ustroju naszego państwa, o którą Polacy walczyli od początku jego sowietyzacji, jaka nastąpiła po drugiej wojnie światowej. Znakomita większość z nas cieszy się dziś z odzyskanej po ’89 roku wolności, ale zaledwie jedna trzecia jest zdania, że kapitalizm jest lepszym systemem, niż obowiązujący przez cztery dekady socjalizm.