Jak wybrać rozpuszczalniki?

Rozpuszczalniki, tak jak na przykład różne ciecze hydrauliczne, to treści sztuczne bądź ich mieszanki, jakie w danych warunkach są mieszankami oraz mają zdolność do rozpuszczania pozostałych substancji. Najistotniejszymi cechami rozpuszczalnika są: obszar, w jakim jest cieczą określony poprzez temperatury topnienia oraz wrzenia, stała dielektryczna (polarność rozpuszczalnika), skłonność do odszczepiania protonów (protyczność, kwasowość) bądź ich stosowania…