Zadania adwokata w kancelarii adwokackiej

Kancelaria adwokacka proponuje kompleksowe usługi zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym. Zakres usług obejmuje szereg dziedzin wiedzy prawniczej, a także bieżące wsparcie prawne i podatkowe, w tym:prawo cywilne i handlowe obejmuje.

W zakres tej dziedziny wchodzi: przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie projektów zamówień,sporządzanie opinii prawnych, a także wspieranie klienta podczas kontaktów z kontrahentami.
Na prawo administracyjne składa się:nadzór prawny inwestycji, monitoring procesów inwestycyjnymi, doradztwo w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia. Ponadto adwokat z kancelarii adwokackiej przygotowuje pisma procesowe, skargi, oraz odwołania do sądu administracyjnego, a także reprezentuje klienta w postępowaniu administracyjnym.
Takie zagadnienia polskiego prawa jak prawo spółek wymaga od adwokata aktualnej obsługi prawnej związanej z realizowaniem prawa korporacyjnego. Inne zadania prawnika to: przygotowywanie koniecznych sprawozdań oraz bieżących dokumentów wymaganych do funkcjonowania spółki, doradztwo w zakresie przekształceń i reorganizacji spółek handlowych.
Zastępstwo procesowe, reprezentowanie spraw klienta przed sądami w sprawach administracyjnych i podatkowych to domena kancelarii adwokackiej która oferuje klientom biznesowym: sporządzanie pism procesowych oraz innych dokumentów koniecznych do przedłożenia w sądzie, nadzorowanie terminów rozpraw i dbanie o interesy klienta, powiadamianie go o postępach w sprawach. Ponadto adwokat w sprawie reprezentuje klienta przed organami wykonawczymi, jak również przed organami administracyjnymi, organami ścigania, ubezpieczeniowymi. Klient może również liczyć na kontrolowanie i uczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym.
Inna dziedzina prawa to prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, w sprawach związanych z tymi zagadnieniami adwokat skutecznie zajmuje się sporządzaniem wszelkich umów zgodnych z obowiązującymi przepisami, przygotowywaniem dla pracodawcy wewnętrznych regulaminów pracy. Do jego obowiązków należą także: pertraktacje z partnerami społecznymi oraz reorganizacja zatrudnienia i uczestnictwo w sporach z ZUS i NFZ.
Kancelaria adwokacka działając na rzecz klienta indywidualnego zajmuje się prowadzeniem spraw rodzinnych, karnych spadkowych a także ubezpieczeniowych. Prawo karne będące domeną adwokata skierowanego przez kancelarię adwokacką do poprowadzenia sprawy karnej, będzie wymagało od niego reprezentowania interesów klienta między innymi w oskarżeniu o przestępstwa gospodarcze, sprawy dyscyplinarne, nadużycia itd. Adwokat reprezentuje klienta na każdym etapie postępowania i towarzyszy klientowi podczas przesłuchania na policji, w czasie rozprawy sądowej oraz podczas spraw apelacyjnych lub kasacyjnych.
Adwokat w sprawach rodzinnych wspiera klienta podczas sprawy rozwodowej, pomaga zbierać dowody w przypadku orzekania o winie, staje się także mediatorem między stronami. Ponadto prawo rodzinne obejmuje także: sprawy o alimenty, uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, podział majątku wspólnego małżonków, przyznanie opieki nad dziećmi i ograniczenie lub pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.