Cesarka- wybór czy konieczność?

Cesarskie cięcie jest to zabieg chirurgiczny przeprowadzany jako alternatywna do porodu naturalnego. Zazwyczaj cięcie zwane powszechnie cesarką przeprowadzane jest w momencie kiedy poród nie może odbyć się naturalnie. Obecnie jednak coraz więcej kobiet decyduje się na cesarskie cięcie świadomie, nie chcą z pewnych powodów rodzić naturalnie. Tego rodzaju praktyki są oficjalnie niedopuszczalne, dlatego lekarz prowadzący ciąże musi podać jaka była przyczyna podjęcia decyzji o cesarce. Praktyka decydowania, że kobieta chce mieć cesarskie cięcie, bo nie chce rodzić naturalnie jest powszechna, podobnie jak to, że dodatkowo wynagradza się lekarza prowadzącego ciąże, pomimo, że oficjalnie korzysta się z usług świadczonych w ramach NFZ.

Od tego w jakim trybie jest przeprowadzane cięcie, czy jako zabieg planowy w sytuacjach, gdy istnieją medyczne przeciwwskazania do naturalnego porodu, czy jako zabieg w trybie ostrym, nie planowany, kiedy zaistniały poważne trudności w trakcie porodu naturalnego, uzależniony jest rodzaj zastosowanego znieczulenia. I tak w przypadku zabiegu planowanego jest to znieczulenie zewnątrzoponowe, zaś w przypadkach nagłych, znieczulenie ogólne, czyli narkoza.