Chcesz pomóc dzieciom bohaterów? Nic prostszego!

Patrzymy na obrazki z wojny na Ukrainie i myślimy o dzieciach, które straciły rodzica czy rodziców w wyniku tej straszliwej wojny. Jednak i polskie dzieci na co dzień borykają się ze stratą rodzica, gdy ten udaje się na służbę. Pomoc dzieciom mundurowych, którzy odeszli na wieczną służbę to cel i zadanie Fundacji „Dorastaj z Nami”.

Był Irak, Afganistan, Kosowo, gdzie polskie dzieci straciły tatę lub mamę żołnierza. Są codzienne przypadki utraty życia na służbie policjantów, strażaków, ratowników medycznych. Pozostają po nich sieroty. Jak pomóc dzieciom?

Fundacja Dorastaj z Nami – cele i zadania

Dzieci naszych polskich bohaterów od lat wspiera powołana do życia w tym celu  Fundacja „Dorastaj z Nami”. Każdy taki wypadek losowy, to ogromna trauma dla dzieci. Dlatego fundacja pomagająca dzieciom mundurowych skupia się na pomocy terapeutycznej i lekarskiej. Wybitni specjaliści: logopedzi, psychologowie, psychiatrzy współpracujący z organizacją świadczą lekarską i psychologiczną pomoc dzieciom mundurowych.

To nie jedyne zadanie fundacji. Jest też wsparcie finansowe, którego dostarcza Fundacja „Dorastaj z Nami”. Jest to w dużej mierze pomoc w opłaceniu czesnego za szkołę lub przedszkole. W razie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, fundacja może pokryć koszty internatu czy akademika. Fundacja zapewnia koszty przejazdu i pobytu młodzieży ze stypendiami zagranicznymi. Także pomoc w opłatach za zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych i korepetycji, jak również uczestnictwa w kołach zainteresowań lub naukowych. Fundacja udziela pomocy finansowej w opłacie za uczestnictwo w zajęciach sportowych, a także bierze na siebie możliwość zakupu sprzętu sportowego. Fundacja Dorastaj z Nami finansuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. To są nadrzędne cele fundacji. Dzieci, sieroty po mundurowych mogą czuć się zaopiekowane.

Chcesz wpłacić datek na pomoc dzieciom bohaterów?

Na stronie internetowej fundacji www.dorastajznami.org  znajdziesz numer konta, na który można wpłacić jednorazową pomoc finansową. Pomoc dzieciom można także nieść przez przystąpienie do programu „Zawsze Wierni”. To cykliczne, comiesięczne wpłaty, zadeklarowane poprzez polecenie zapłaty. Każdy “Zawsze Wierny” może liczyć na odznakę i publikatory, które otrzyma dwa razy do roku od fundacji pomagającej dzieciom bohaterów.