Czy jesteśmy gotowi na elektrownię atomową?

W czasach, kiedy coraz więcej mówi się o poważnym zagrożeniu, jakim jest globalne ocieplenie klimatu coraz więcej krajów poszukuje alternatywnych źródeł energii. Dołączyła do nich również Polska. Plany wybudowania elektrowni jądrowej w naszym kraju są coraz bardziej zaawansowane, ale wciąż brakuje konkretnych decyzji i rozwiązań. Nie wybrano jeszcze lokalizacji elektrowni. Spośród 28 propozycji zdecydowana większość umiejscowiona jest w północnej Polsce i prawdopodobnie to właśnie tam zostanie ulokowana elektrownia. Decydującym kryterium jest dostęp do wody, która zapewni efektywny system chłodzenia. Wszystkie proponowane lokacje zostaną ocenione pod względem jeszcze 16 innych kryteriów i na tej podstawie zostanie wybrane konkretne umiejscowienie elektrowni.

Wybór lokalizacji nie jest jednak największym problemem. Polski. Wciąż nie ustalono, która firma zostanie głównym inwestorem. Brakuje też pomysłu na rozwiązanie problemu składowania odpadów, a w przypadku elektrowni atomowej jest to kwestia kluczowa.

Pozostaje nam mieć nadzieję, że rząd mimo wszystko upora się ze stworzeniem planu, który umożliwi budowę elektrowni w naszym kraju.