Czym są prostowniki trakcyjne?

Prostowniki trakcyjne są urządzeniami umożliwiającymi ładowanie źródeł zasilania pojazdów elektrycznych w tym m.in. : wózków widłowych i platformowych, podnośników, zwyżek, maszyn czyszczących, a także odkurzaczy przemysłowych. Te źródła zasilania to baterie trakcyjne. Ich efektywność, w dużej mierze, zależy od właściwego ładowania, które zapewniają prostowniki trakcyjne. Przyjrzyjmy się technologii jaka została w nich zastosowana (50Hz oraz HF).

Technologia działania prostowników trakcyjnych

Prostowniki trakcyjne bazują na zasadzie przekształcenia prądu zmiennego w prąd stały, co jest kluczowe dla efektywnego ładowania baterii trakcyjnych. Głównymi elementami składowymi prostownika są transformator, mostek prostowniczy oraz układ sterownika. Transformator przekształca napięcie zmiennego prądu elektrycznego na wartość odpowiednią do ładowania baterii. Mostek prostowniczy jest odpowiedzialny na konwersję prądu zmiennego w prąd stały. Natomiast układ sterowania odpowiada ze regulację procesu ładowania baterii. Monitoruje i kontroluje parametry ładowania, tym samym zapewniając jego optymalne warunki dla baterii.  Dzięki temu ładowanie jest efektywne i bezpieczne.

Zasady właściwego korzystania z prostowników trakcyjnych

W pierwszej kolejności należy zadbać o to by dobrać prostownik o odpowiedniej mocy i charakterystyce do konkretnego rodzaju baterii trakcyjnej. Nieprawidłowy dobór może prowadzić do nieefektywnego ładowania i skrócenia żywotności baterii. Warto również wyrobić sobie nawyk monitorowania parametrów ładowania. Regularne sprawdzanie napięcia czy temperatury pozwala uniknąć przegrzewania baterii oraz zapewnienia optymalnych warunków jej ładowania. Zadbaj również o odpowiednie warunki pracy prostowników trakcyjnych. Powinny być one użytkowane w miejscach o odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Dzięki temu unikniemy przegrzewania. Zbyt wysoka temperatura może negatywnie wpłynąć na efektywność ładowania (min. +10 °C).

Czemu prostownik trakcyjny nie ładuje?

Wyróżniamy kilka przyczyn problemów z ładowaniem baterii.

  1. Uszkodzenie transformatora – awarie transformatora mogą prowadzić do nieprawidłowego przekształcania napięcia, co skutkuje nieregularnym ładowaniem baterii.

  2. Uszkodzenie baterii – w tym ogniw lub łączników, skutkujące brakiem odpowiedniego przepływu prądu.

  3. Problemy z mostkiem prostowniczym – uszkodzenia mostka prostowniczego uniemożliwiają prawidłową konwersję prądu zmiennego na prąd stały, co prowadzi do nieefektywnego ładowania baterii.

  4. Błędy w układzie sterowania – nieprawidłowe działanie układu sterowania może prowadzić do nieoptymalnego ładowania baterii oraz skrócenia ich żywotności.

Jeśli prostownik trakcyjny uległ uszkodzeniu możesz oddać go do serwisu lub zakupić nowy. Pamiętaj o odpowiednim dobraniu prostownika do charakterystyki baterii. Pomoc w tym zakresie znajdziesz w profesjonalnym sklepie oferującym prostowniki trakcyjne – fhualex.pl

Materiał zewnętrzny