Geowłóknina i jej zastosowanie

Materiały wykorzystywane w budownictwie i inżynierii wszelkiego typu są niezwykle różnorodne. Wśród tych uzupełniających klasyczne surowce budowlane, wyróżniamy np. geowłókninę. Jest to syntetyk, który powstaje z połączenia licznych włókien. Ze względu na swoje właściwości, geowłóknina jest dzielona na cztery podstawowe rodzaje.

Geowłókniny filtracyjne, jak wskazuje ich nazwa, służą do filtrowania wody między dwiema warstwami ziemi. Filtracyjno-separacyjna nie tylko czyści wodę, ale też chroni przed mieszaniem się warstw gruntowych. Utrzymuje podłoże w jednakowej pozycji przy zmieniających się warunkach zewnętrznych. Istnieją też specjalne geowłókniny filtracyjno-separacyjne stosowane w wyjątkowo trudnych warunkach. Ich struktura jest mocniejsza od poprzednich.

Jeszcze jedną grupą są te ochronno-drenażowe, które stosuje się głównie przy budowie zbiorników i tuneli.