III raz – Kobiety Lubelszyczyzny

Kongres Kobiet Lubelszczyzny już po raz trzeci został zorganizowany po to, by podbudowywać ich wiarę w siebie.

Każda z ponad sześciuset pań, które brały w nim udział miała szanse na poszerzenie swojej wiedzy i umocnienie się w poczuciu własnej wartości.

Cykl wykładów, których głównym tematem była równość, był urozmaicany ciekawymi warsztatami i pokazami.