Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Najmują mieszkania nie tylko studenci czy młode małżeństwa, podobnie jest z wynajmem, różne osoby o różnej znajomości prawa mieszkaniowego i prawa cywilnego mogą wynajmować mieszkania. Nie ma obowiązku znajomości prawa, jednak dla własnego dobra obydwie strony powinny wiedzieć jak taka umowa powinna wyglądać.

Korzyści umowy najmu

Umowa najmu mieszkania daje obydwu stroną gwarancje bezpieczeństwa i pewności. Umowa najmu mieszkania w pierwszej kolejności chroni prawa osób które są stronami umowy najmu oraz ponad to określa obowiązki zarówno najemcy jak i najmującego. Jeszcze przed zdecydowaniem się wynajęcia mieszkania, trzeba uświadomić sobie, iż rezygnacja z umowy może w przyszłości zaszkodzić każdej ze stron.

 

Informacje o stanie mieszkania

Poza głównymi informacjami takimi jak kto, komu, za jaką sumę i na jak długo wynajmuje mieszkanie, umowa powinna także zawierać zabezpieczenia dla obydwu stron. Warto w umowie najmu zawrzeć dokładny opis wynajmowanego pomieszczenia lub całego mieszkania, wraz z np. wynajmowaną piwnicą, lub strychem. Opis powinien zawierać nie tylko stan techniczny samego pomieszczenia, ale również rzeczy który znajdowały się w mieszkaniu przed wynajęciem i które stanowią własność osoby wynajmującej jej nieruchomość. W takich wypadkach istotne jest aby wszystko odpowiednio udokumentować wizualnie oraz żeby obydwie strony potwierdziły, iż zapisany obraz jest faktyczny ze stanem nieruchomości w dniu podpisania umowy.

Główne elementy umowy najmu

Jak już wiadomo umowa najmu zawierana jest pomiędzy dwoma osobami, którymi mogą być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Zgodnie z prawem umowa zawierać powinna takie informacje jak dane osobowe spisane z dowodu lub paszportu wraz z numerem PESEL, numer dowodu osobistego, dane takie jak REGON lub NIP, o ile wynajmujemy mieszkanie od firmy/ lub firmie.

Kolejną istotną informacją jest termin wypowiedzenia. I tak umowa powinna zawierać informację na temat sposobu jej wypowiedzenia jak również warunków jej rozwiązania oraz okres trwania umowy najmu.

Kolejną istotną informacją jest czynsz, ile wynosi i co dokładnie się na niego składa, w jakiej formie właściciel nieruchomości życzy sobie regulować należności oraz kto właściciel mieszkania, czy najemca ma płacić czynsz do wspólnoty mieszkaniowej lub np. Prywatnemu właścicielowi kamienicy.

Kaucja za mieszkanie

Kaucja jest formą zabezpieczenia się właściciela przed ewentualnymi stratami materialnymi lub uszkodzeniem jego nieruchomości. Umowa najmu winna określać, czy właściciel pobierze kaucję za mieszkania, w jakiej kwocie oraz czy będzie to kaucja zwrotna. Kaucja co istotne, nie może być (bez względu na decyzję stron) zaliczona na poczet raty czynszowej. Najczęściej po wypowiedzeniu umowy, ewentualne awarie i zniszczenia opłacane są w pierwszej kolejności z zadatku w postaci kaucji. Jeśli suma uszkodzeń przekracza wysokość kaucji wówczas osoba która doprowadziła do szkód/wynajmowała mieszkanie, powinna je pokryć lub naprawić szkody.