Jakie źródła dochodu akceptuje bank przy kredycie gotówkowym?

Aby zaciągnąć jakikolwiek kredyt gotówkowy w banku, potencjalny kredytobiorca musi wykazać określoną zdolność kredytową. Jej wartość będzie różna ze względu na wysokość kredytu, czas obowiązywania umowy kredytowej, wiek kredytobiorcy czy też wysokość i źródło jego dochodu. Bank musi sprawdzić, czy klient będzie w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie.

Płynność finansowa to podstawa

Kredytobiorca musi udowodnić, że stać go na zaciągnięcie kredytu. Bank musi mieć pewność, że pieniądze, które pożyczył, wrócą do instytucji z nawiązką. Właśnie dlatego analitycy tak skrupulatnie sprawdzają dochody swoich klientów. Chodzi o wykazanie takiej wartości środków finansowych, dzięki której nawet obciążenie miesięcznymi ratami nie wpłynie na zachwianie domowego budżetu.

Płynność finansowa może być wyliczana z różnych źródeł. Ważne jest, by dochód kredytobiorcy nie tylko był o określonej wysokości, ale również wpływał regularnie. Bank weźmie też pod uwagę czas trwania poszczególnych umów pomiędzy kredytobiorcą, a jego pracodawcą. Im dłużej jest zatrudniony, tym jego sytuacja finansowa jest bardziej stabilna. Kredytobiorca jest wtedy o wiele bardziej wiarygodny.

Źródło dochodu a kredyt gotówkowy

Okazuje się, że źródło dochodu ma wpływ nie tylko na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt gotówkowy, ale także jego warunki. Większość analityków bankowych najbardziej przychylnie traktuje tych kredytobiorców, którzy zatrudnieni są na umowę o pracę. W idealnej sytuacji są ci klienci, których umowa o pracę jest na czas nieokreślony i trwa już od minimum trzech miesięcy. To właśnie takich kredytobiorców banki darzą największym zaufaniem.

Nie oznacza to jednak, że zatrudnienie na podstawie innej formy umowy cywilno-prawnej nie jest akceptowane. Banki oferują kredyt gotówkowy również osobom, których podstawowym źródłem dochodu jest praca na podstawie umowy zlecenie albo o dzieło. Bez problemu kredyt udzielony zostanie także przedsiębiorcy, który prowadzi własną działalność.

Niezbędne dokumenty

W celu określenia zdolności kredytobiorcy, bank wymaga od niego dostarczenia odpowiednich dokumentów, które poświadczą wiarygodność osiąganych dochodów. W przypadku umowy o pracę, umowy o dzieło albo zlecenie, kredytobiorca ma obowiązek dostarczenia specjalnego zaświadczenia. Takie zaświadczenie wypełniane jest przez pracodawcę. Wzory tych dokumentów banki zazwyczaj udostępniają w swoich placówkach albo są do pobrania na ich oficjalnych stronach internetowych.

Nieco więcej formalności czeka osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Wiarygodność ich dochodów najczęściej określana jest na podstawie rozliczeń PIT albo wyciągów KPiR (książka przychodów i rozchodów). To te dokumenty są świadectwem wyników finansowych prowadzonej przez kredytobiorcę firmy.

Forma dostarczenia dokumentów

Potencjalny kredytobiorca może dostarczyć wymagane dokumenty do dowolnej placówki wybranego banku. Większość instytucji oferuje również zaciąganie kredytów gotówkowych drogą internetową. Dzięki temu klient może zdecydować się na zaciągnięcie takiego zobowiązania w dowolnym czasie.

Banki udostępniają na swoich stronach internetowych specjalny formularz kontaktowy, poprzez który kredytobiorca wysyła niezbędne dane i pliki (w tym skany dokumentów poświadczających źródło generowania dochodów).

Inne źródła dochodu

Warto pamiętać, że kredyt gotówkowy mogą zaciągać nie tylko osoby czynne zawodowo. Banki oferują zaciąganie takich zobowiązań także tym klientom, którzy utrzymują się w wyniku otrzymywania różnego rodzaju świadczeń. Honorowane jest źródło dochodu uzyskiwane ze świadczenia emerytalnego oraz renty. Kredytobiorca może przedstawiać również inne dokumenty – na przykład wskazujące na formę zarobku z wynajmu nieruchomości, której jest właścicielem.