Nauka a przyszłość.

Każda osoba zobowiązana jest to podejmowania nauki, chociażby w stopniu minimalnym, co jest zresztą regulowane ściśle względami prawnymi. Nie każdy jednak przejawia ochotę do podejmowania nauki po ukończeniu już jej obowiązkowego trybu, a więc mówiąc ściślej po ukończeniu najniższego stopnia edukacji nie każdy chce ja kontynuować, co jednak nie jest posunięciem najlepszym, ponieważ nauka jest swego rodzaju wizytówką na przyszłość. Im lepsze wykształcenie zdobędziemy, tym większe szanse na to, że w przyszłości będziemy mogli zajmować lepszą i oczywiści także lepiej płatną posadę. Oczywiście posiadanie wiedzy zależy także od samego ucznia oraz i od osoby jaką jest jego nauczyciel. Mówiąc ściślej nie każdy chce i potrafi się uczyć, a często nauczyciel jest w tej kwestii osobą kluczową, ponieważ niestety zły nauczyciel potrafi skutecznie zniechęcić niechętnego ucznia do podejmowania dalszej nauki. Dlatego też nasza przyszłość zależy od naprawdę wielu czynników, choć najistotniejszym z nich jesteśmy my sami oraz nasze podejście do całej tej sprawy.