Odbiór odpadów we Wspólnocie Mieszkaniowej


Odbiór odpadów we Wspólnocie Mieszkaniowej bywa tematem kontrowersyjnym, chociaż wcale tak być nie musi. O ile opłaty za odbiór standardowych odpadów stałych nie budzą wątpliwości, o tyle pojawia się problem w sytuacji chęci wyrzucenia odpadów wielkogabarytowych.

Sprawą dyskusyjną jest, kto płaci za odbiór odpadów o większych gabarytach, np. po remoncie mieszkania. Czy właściciel remontowanego mieszkania powinien zadbać o kontenery na odpady, czy może leży to po stronie Wspólnoty Mieszkaniowej? Wszystko zależy tak naprawdę od przyjętego regulaminu.W jednej Wspólnocie może być odgórny nakaz, aby właściciel, który chce usunąć wielkogabarytowe odpady, zadbał o odpowiednie kontenery na odpady, które zostaną umiejscowione przy budynku, w porozumieniu z Administracją. W drugiej, z kolei, wystarczy, że właściciel zgłosi chęć wyniesienia w okolice wiaty śmietnikowej odpadów gabarytowych, a o ich wywiezienie zadba Wspólnota.

Innym rozwiązaniem mogą być specjalne deklaracje na wywóz odpadów, dostępne w biurze Administracji. Wspólnota może uiszczać roczną opłatę za wywóz gabarytów, po stronie właściciela pozostaje dostarczenie ich do miejsca utylizacji, np. kompostowni. Oczywiście musi wcześniej pobrać odpowiednią deklarację z biura Administracji i z dokumentem udać się na miejsce dostarczenia odpadów.Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, o ile kwestia odpadów gabarytowych, jak meble, nie wydaje się być problematyczna, co zrobić w sytuacji, gdy z remontu pozostają odpady, jak elektronika?

Czy właściciel powinien zadbać o odpowiednie kontenery na złom? Czy może leży to po stronie Wspólnoty? Odbiór tego typu odpadów również zależy od interpretacji i ustaleń danej Wspólnoty.Z reguły, miasto lub gmina, kilka razy do roku, organizuje wywóz odpadów, w tym między innymi elektroniki. Warto uważnie śledzić harmonogram wywozu różnego rodzaju odpadów, aby móc w odpowiednim czasie wystawić do utylizacji odpady elektroniczne.

W sytuacji, gdy samemu chce wywieźć się tego typu odpady, razem z odpowiednią deklaracją na wywóz, wcześniej pobraną w Administracji, możemy napotkać na problem. Nie wszystkie kompostownie i miejsca wywozu przyjmują odpady, jak elektronika czy złom. W takiej sytuacji, lepiej zaczekać na odbiór odpadów organizowany przez miasto lub gminę i wcześniej upewnić się, że będzie również wywożony złom. Jeżeli nie można czekać, np. z powodu braku miejscu na przechowanie sprzętu, można porozmawiać z osobami, które zbierają takie sprzęty i wywożą je samodzielnie na skup złomu. Często są chętne, aby pomóc, ponieważ taka sytuacja stanowi dla nich szansę na dodatkowy zarobek.