Poznań stawia na grupę 50+

W Poznaniu, stolicy województwa wielkopolskiego, odbyły się targi dla seniorów pod nazwą „Aktywni 50+”. To pierwsza tego rodzaju impreza na której promowana jest grupa zawodowa osób po pięćdziesiątym roku życia i starszych. W targach uczestniczył prezydent Poznania, Ryszard Grobelny, który podkreślał znaczenie tej części osób aktywnych zawodowo, jako grupy o olbrzymim potencjale społecznym. W Poznaniu, w przeciwieństwie do ogólnopolskiej tendencji do inwestowania w potencjał ludzi młodych, zdecydował się promować doświadczenie i siłę osób w średnim wieku.

Ryszard Grobelny podkreślał, że osoby z grupy 50+ mogą jeszcze bardzo wiele zrobić i dlatego należy aktywizować je do działania na polu zawodowym. Podejmowanie tego rodzaju inicjatyw z jednej strony przyniesie wykorzystanie wiedzy i doświadczenia tych osób, z drugiej zapobiegnie sytuacji, gdy poczucie odrzucenia z powodu nie przydatności do pracy powoduje nasilanie się kłopotów zdrowotnych a to z kolei znacząco obciąża budżet i koszty leczenia społeczeństwa.

Zamiast odrzucenia i odsunięcia na boczne tory należy wspierać wszelkie rodzaje aktywności osób w wieku przedemerytalnym i tych, które są już na emeryturze, ale w dalszym ciągu chcą pracować. Poznań ma ambicje stać się miejscem bardzo przyjaznym seniorom w każdym zakresie, również na polu aktywności zawodowej.