Gdy partner podważa biologiczne ojcostwo…

Partnerskie związki są bardzo popularne w ostatnim czasie. Dla jednych jest to po prostu podporządkowanie się modzie, a dla innych to z kolei bardzo wygodny sposób życia. Trzeba jednak pamiętać, że taki tryb życia wiąże się z przyjęciem wszystkich konsekwencji, jakie wynikają z takiego zachowania. Często bowiem dochodzi do sytuacji, w której pojawić ma się…