Charakterystyka systemów sygnalizacyjno-przyzywowych

Systemy sygnalizacyjno-przyzywowe znajdują zastosowanie przede wszystkim przy łóżkach szpitalnych hospitalizowanych pacjentów zamontowane w panelach nadłóżkowych i umożliwiają natychmiastowe zaalarmowanie pielęgniarki lub innego członka personelu szpitalnego o konieczności udzielenia pomocy. Istnieją rozmaite systemy sygnalizacyjno-przyzywowe; niektóre z nich umożliwiają pacjentowi komunikację werbalną z pielęgniarką znajdującą się przy stacji odbiorczej systemu, inne działają na zasadzie przesyłania do stacji…