pochodne funkcji i całki

Analiza matematyczna to zespół teorii, w której skład wchodzi wiele bardzo ważnych działów matematyki. Początkowo w jej obręb wchodziły rachunki różniczkowe oraz całki. Na rozwój analiza matematyczna wpływ miały prace zrealizowane przez Leibniza i Newtona, które powstały na początku XVII wieku. Z czasem i coraz większym zaawansowanym poziomem analizy matematycznej w jej obszar weszła wiedza…

Pochodne funkcji – czemu ich się naucza?

Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych zostałstrasznie okrojony. Czas nauki został zmniejszony o rok i mimo tego, że utworzono klasy profilowane i dołożono ilość godzin z niektórych przedmiotów, zakres omawianego materiału jest okrojony. Wprowadzenie tego nowego systemu edukacji dotknęło głównie matematykę. Na poziomie podstawowym już nie omawiane są pochodne funkcji, a nie mówiąc już o czymś…