Centrale dla firm dobrym rozwiązaniem

Centrala telefoniczna – to inaczej zespół urządzeń, wykorzystywany do połączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany danych. Składa się ona z elementów komutujących odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych oraz urządzeń dodatkowych zapewniających odpowiednią pracę centrali. Możemy wymienić analogowe i nowoczesne cyfrowe. Podział ten jest wynikiem zasady działania oraz sposobu przetwarzania i przesyłania danych (treści). Pierwsza…