Zarządzanie flotą? Oczywiście!

Biorąc udział w jakimkolwiek biznesie nie bywamy zdani sami na swoją łaskę, ale jesteśmy w stanie korzystać z całej masy przydatnych narzędzi, czy uproszczeń, jakie to pozwolą na osiągnięcie większych korzyści płynących z tego wszystkiego, czym się paramy. W praktyce w każdej pojedynczej kategorii idą w naszym kierunku znaczne ułatwienia, z jakich nie winniśmy lękać…