Chwytaki w przemyśle

Produkcja ma miejsce w szeregu gałęzi przemysłu. Motoryzacja, kosmetyka, wytwórstwo chemikaliów, spożywka i wiele innych, to dziś konieczność zastosowania procesów automatyzacji. Polegają one na pozyskaniu oszczędności, ale nie kosztem jakości wytwarzanych produktów. Ograniczony zostaje czynnik ludzki, bowiem wiele urządzeń i maszyn jest w stanie wykonać tę samą pracę, co człowiek, jednak w czasie znacznie krótszym…