Uchwyty transportowe – mechanizm działania

We wszystkich gałęziach przemysłu stosuje się specyficzne surowce bądź produkuje towary, które, ze względu na swój nietypowe gabaryty oraz duży ciężar, wymagają zastosowania specjalistycznych rozwiązań transportowych. Profesjonalny osprzęt pozwala transportować ładunki takie, jak szyny, kształtowniki, betonowe kręgi, rury, płyty kamienne i betonowe, załadowane palety, beczki, elementy metalowe, włazy kanałowe i inne.