Spostrzeżenia na temat miasta Szydłowiec

Szydłowiec to miasto którego zawiązki sięga XIX wieku. Już wtedy powstała gmina wiejska która obejmowała swym obszarem kilkanaście wsi. Według danych z 2002 roku w gminie większość powierzchni zajmują tereny rolne, w drugiej kolejności – lasy a najmniejszą część gminy zajmują zabudowania jak i również nieużytki. Na terytorium gminy Szydłowiec są 2 rezerwaty przyrody. 1-wszy…