Turystyczny rozwój Wrocławia

Wybory samorządowe za pasem, kandydaci na burmistrzów i (zwłaszcza) prezydentów poszczególnych miast prześcigają się w składaniu obietnic i wskazywaniu newralgicznych dla miasta i jego mieszkańców punktów „zapalnych”, z którymi obiecują coś wreszcie zrobić. O tym, czy im się to uda zadecydować mają sami wyborcy poprzez udzielenie (bądź nieudzielanie) im poparcia. Być może jakiś mały procent…