Take profit – co oznacza w świecie finansów?

Podstawowe pojęcia forex – czym jest Take Profit, jak działa i jakie są jego zadania na rynku forex. Zlecenie take profit to nic innego jak sub zlecenie dołączane do naszej głównej pozycji, zamykające nasz trade po osiągnięciu określonego wcześniej pułapu zysku. Tp jest jednym z najczęściej używanych typów zleceń na rynku Forex.

Co umożliwia take profit?

take profitTp pozwala traderowi automatycznie zamknąć otwarte pozycje gdy ceny osiągną wcześniej zdefiniowany poziom i tym samym zrealizuje zyski. Ten rodzaj zlecenia ogranicza wielkość pozycji.

Jeśli otworzymy transakcję kupna i ustawimy takeprofit po określonej cenie, to tp będzie zleceniem sprzedaży, które zostanie aktywowane, gdy cena osiągnie ten poziom, po wzroście kursu.I odwrotnie, jeśli otworzymy transakcję sprzedaży, to take będzie zleceniem kupna, po niższej cenie, po czym nastąpi analogiczny proces.

Przykład:Jeśli otworzymy pozycję długą EUR/USD o wartości nominalnej 30 000 EUR (0,3 lota), zlecenie take-profit będzie oznaczać sprzedaż o tej samej wartości po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa.Bardzo często jednocześnie ustawia się Tp i Stop Loss. W ten sposób, poza realizacją zysków przy pomocy tp, możliwe będzie również ograniczenie strat w sytuacji, gdy rynek będzie zmierzać w innym kierunku.

Gwarancja?

Zlecenie typu tp jest metodą gwarantującą, że inwestor osiągnie zysk, jeśli ceny będą się zmieniać zgodnie z oczekiwaniami. Tp jest wyrażony w pipsach lub jako procent ceny otwarcia pozycji dla danego instrumentu.Przykład:Po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy, trader spekuluje, że notowania pary walutowej USD/JPY wzrosną o 15%. Jeśli dokonasz takich obliczeń, w Twoim interesie będzie zamknięcie pozycji i otwarcie kolejnej z potencjalnym zyskiem.

Strategia polega na umieszczeniu zlecenia Take Profit na poziomie 15% powyżej ceny rynkowej, ale także na umieszczeniu zlecenia Stop Loss na poziomie 5% poniżej ceny rynkowej w celu ograniczenia straty.

W ten sposób ryzykujesz utratę 5% lub osiągnięcie 15% zysku. Stosunek ryzyka do zysku wynosi 5:15. Taką proporcję można zaakceptować.Aby zobaczyć poziomy, na których można ustawić zlecenie tp należy pobrać platformę transakcyjną! Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wystarczy, że klikniesz na obrazek poniżej, a następnie rozpoczniesz bezpłatne pobranie oprogramowania.

Zlecenie Take Prof na rynku Forex

W przeciwieństwie do zlecenia stop loss tp Forex można z powodzeniem realizować po dwóch cenach: take prof bid ask, zarówno dla pozycji długich jak i krótkich. Jednak podobnie do Forextake profit stop loss można je modyfikować, dzięki czemu uzyskamy takeprofit sell limit lub tp buy limit. Take profit limit to typ zlecenia, które jest wykorzystywane na wysoce zmiennych rynkach, gdzie spodziewamy się dużych wahań przed osiągnięciem poziomów kluczowych, gdzie planujemy ustawić nasze Forextake profit order.

Realizacja zlecenia z limitem odbywa się w momencie, gdy cena przekroczy dany poziom cenowy, a następnie do niego wróci, przykładowo tp buy order z limitem będziemy wykorzystywali w momencie, w którym będziemy chcieli aktywować zlecenie TP dopiero po korekcie.