O taksie notarialnej

Na początku, warto krótko wyjaśnić czym jest wspomniana taksa notarialna. Najprościej mówiąc, jest to maksymalna kwota jaką jesteśmy zobowiązani zapłacić notariuszowi za udokumentowanie pożądanej przez nas czynności prawnej. Wysokość taksy notarialnej ustalana jest przez Ministra Sprawiedliwości i to on odpowiada za wyznaczenie maksymalnego pułapu pobieranej stawki.

Taksy notarialne regulowane są przez rozporządzenie z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Jak sama nazwa wskazuje, określone stawki mają charakter maksymalny, czyli notariusze nie mają prawa pobierać wyższych opłat od tych zapisanych w rozporządzeniu. Oferowana przez notariuszy stawka może być, oczywiście, niższa. Pamiętajmy, że notariusze zachowują się podobnie do przedsiębiorców – chcą przyciągać jak największą rzeszę klientów i stworzyć jak najlepszą relację. Co ciekawe – u notariusza można się również targować!

Wysokość taksy notarialnej jest zależna przede wszystkim od wartości czynności notarialnej – im czynność notarialna droższa, tym taksa będzie wyższa. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, gdzie taksa i wartość czynności notarialnej są od siebie niezależne. Taka sytuacja ma miejsce m.in gdy sporządzamy testament, potwierdzamy dziedziczenie lub sporządzamy małżeńską umowę majątkową. Należy pamiętać, że taksa notarialna nie jest jedyną opłatą, którą pobiera od nas notariusz. Do kosztów usługi dochodzi także podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek VAT czy ewentualne opłaty sądowe.

Klient ma dowolność wyboru, do którego notariusza się uda. Może odwiedzić kilka kancelarii, zapoznać się z cennikami usług, porównać oferty i zdecydować się na tę najtańszą. Jak wiadomo, wiele aktów w Polsce wymaga spisania w formie notarialnej, dlatego tak ważnym ogniwem w naszym prawie jest właśnie notariusz. Wrocław jest jednym z takich miejsc, w którym baza notarialna jest bardzo rozbudowana, a możliwości wyboru odpowiadającej naszym wymaganiom kancelarii są praktycznie nieograniczone. Podczas procesu decyzyjnego warto pamiętać o tym, że dokonane czynności prawne mają jednakowy skutek prawny bez względu na to, na którego notariusza ostatecznie się zdecydujemy.