Twardościomierze do profesjonalnych zastosowań

Przedsiębiorstwa produkujące rozmaite towary muszą dbać o ich odpowiednią jakość dostosowaną do rodzaju i późniejszego zastosowania wytwarzanego produktu. Materiały, które stosowane są w cyklu produkcyjnym winny mieć oczekiwane przez wytwórcę parametry, które z kolei sprawdzane są w wyspecjalizowanych jednostkach badawczych.

Jedną z takich charakterystyk jest określanie twardości poszczególnych materiałów pozwalające na ustalenie odporności badanego surowca lub tworzywa na odkształcenia. To właśnie badania twardości spośród wszystkich pomiarów są najbardziej zróżnicowane i wymagają zastosowania różnego rodzaju twardościomierzy.

Najskuteczniejsze twardościomierze są laboratoryjnym sprzętem elektronicznym pozwalającym na precyzyjne określenie wyników twardości danego materiału dlatego w przypadku większości przedsiębiorstw najbardziej opłacalne jest zlecenie tego typu badania wyspecjalizowanej jednostce.

Jednakże w przypadku konieczności częstego sprawdzania parametrów surowców lub tworzyw zasadne staje się wyposażenie zakładu we własny sprzęt. Urządzenie na wyposażeniu firmy znacznie skraca czas procesu produkcyjnego, ale musi też być proste w obsłudze.  Na rynku dostępne są dobrze sprawdzające się w zakładach produkcyjnych twardościomierze przenośne. Urządzenia wysokiej klasy jakie oferuje sklep Testlab.eu pozwalają na dokonywanie pomiarów z dużą dokładnością. Firma Teslab pomaga w wyborze właściwych urządzeń, które posiadają stosowne certyfikaty, prowadzi szkolenia z ich obsługi, gwarantuje dostęp do części zamiennych i udziela bezpłatnych konsultacji telefonicznych.

Zanim zapadnie decyzja o nabyciu twardościomierza trzeba przeanalizować zakresy mierzonych twardości, dokładność, obciążenie i budżet, który można na ten cel przeznaczyć. Po analizie okaże się czy nie lepiej podzlecać wykonanie pomiarów laboratoriom badawczym, albo też wykonywać te badania we własnym zakresie.

Precyzyjne badania parametrów wytwarzanych produktów skutkują na ich późniejszą żywotność i są podstawowym parametrem kontroli jakości.