Wolność nauki

Wbrew temu co się mówi na temat współczesnej młodzieży bardzo wiele młodych osób lubi się uczyć. To, co jednak skutecznie hamuje zapęd do zgłębiania wiedzy to system polskiego szkolnictwa, które ma niestety wiele wad, zarówno w odniesieniu do kwestii programowych, jak i niestety dobory kadry nauczycielskiej. Patrzą na programy nauczania na wszystkich stopniach nauki w szkołach należy powiedzieć, że najwięcej swobody, pomimo wszystko, daje studiowanie, chociaż oczywiście bardzo wiele zależy od wykładowców. Idea studiów polega na zgłębianiu określonej wiedzy, jednak to o czym często się zapomina, to, to, że studiujący mają prawo do zgłębiania jej zgodnie z własnymi zdolnościami i zainteresowaniami. Studiowanie ma być zajęciem pełnym pasji, podstawą do przyszłych osiągnięć naukowych, które pozwolą odkryć nowe możliwości, stworzyć nowe teorie, maszyny i tak dalej. Studiowanie nie ma polegać na realizacji ambicji wykładowców, ale studentów. Wolność w wyborze obszaru zainteresowań powinien mieć każdy student. Studia to miejsce, gdzie kształtuje się aparat naukowy, który będzie stanowić podstawę przyszłej zawodowej. Kreatywny student równa się kreatywny pracownik, a o to chyba wszystkim chodzi.