Wracasz z Holandii? Odlicz podatek.

Aktualnie coraz więcej polskich obywateli emigruje zagranicę w celach zarobkowych, w tym do Holandii. Praca zagranicą może sprawiać trudności podatkowe. Aby ich uniknąć nieocenione jest poznanie holenderskiego aktów prawnych. W zależności od podpisanej umowy, okresu zarobkowania i zarobków, odprowadzany podatek z Holandii może być różniej wielkości. Wspólnie z wzrastającymi wynagrodzeniem za pracę zwiększa się również podatek.

W jakim miejscu powinna się rozliczać persona pracująca w Holandii? Polacy są zobowiązani do zapłacenia podatków w Polsce, podatek z Holandii odliczany jest nie wcześniej niż po rozliczeniu się z rodzimego PIT. W Holandii nie istnieje kwota wolna od podatku, jednak jeśli twoje zarobki kształtują się na poziomie do 17 tys. euro rocznie, nie jesteś zmuszony rozliczać się z urzędem skarbowym.

Aby uniknąć uiszczania podwójnego opodatkowania ,płacąc tylko podatek z Holandii, pracujący tam polscy obywatele powinni uzyskać certyfikat rezydencji. Jego załatwienie wymaga pokazania, że większość swoich spraw finansowych i osobistych osoby narodowości polskiej organizują w Holandii. Przed uzyskaniem dokumentu taka persona poddawana jest dokładnej kontroli przez adekwatne organy.

Podstawą do rozpoczęcia procedury rozliczenia podatku holenderskiego jest oryginał lub kopia holenderskiej karty podatkowej tzw. Jaaropgaaf. Wszyscy pracodawcy holenderscy na zakończenie roku podatkowego oraz po zakończeniu umowy o pracę zobowiązani są wystawić pracownikowi dokumenty potwierdzające wysokość odprowadzonych podatków. Dokumenty te stanowią podstawę do zwrotu oraz oficjalne potwierdzenie zapłaconych podatków. Istnieje również możliwość uzyskania zwrotu podatku na podstawie salaris’u czyli potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia.