Zasady bezpieczeństwa w biurze

To nie jest tak, że praca biurowa nie wymaga od pracodawcy spełniania żadnych wymogów – wręcz przeciwnie. Prawo Pracy oraz wszelkie prawa związane z BHP wyraźnie określają, w jaki sposób powinno się wyposażyć stanowisko pracy osoby, którą zatrudniamy, aby nie narażać jej zdrowia.

Obowiązujące rozporządzenia dotyczące prawidłowej organizacji i wyposażenia stanowiska to: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973).

Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Stanowisko pracy musi zapewniać swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i higieniczny. Każdemu pracownikowi pracodawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej 13 metrów sześciennych wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 metry kwadratowe wolnej powierzchni podłogi. Do tego dochodzi również światło dzienne i dodatkowe oświetlenie elektryczne o odpowiednich parametrach.
W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może spadać poniżej 18 stopni Celsjusza.

Pracodawca zobowiązany jest również do oceny warunków pracy oraz eliminacji wykrytych zagrożeń i uciążliwości, do których zalicza się: nieprawidłowe rozmieszczenie elementów wyposażenia, obciążenie wzroku, obciążenie układu mięśniowo szkieletowego, nieodpowiednie oświetlenie oraz obciążenia psychiczne związane z organizacją pracy. Zobacz więcej.