Żwir i piasek – dobry materiał

żwirSłowo żwir bardzo często przewija się w codziennym życiu. Hasło to pojawia się często w kontekście budowy, zarówno małych obiektów jak i ogromnych skomplikowanych inwestycji. Gdyby nie ten surowiec nie było by możliwe abyśmy jako cywilizacja odnieśli taki sukces, przynajmniej na polu postępu technicznego. Rozwój ludzkości był możliwy dzięki kilku przełomowym odkryciom których dokonał człowiek.

W Paleolicie czyli epoce kamiennej której początek datowany jest na dwanaście tysięcy lat temu. W tamtym okresie gatunek ludzki nauczył się wykorzystywać kamienie jako niezwykle przydatne narzędzie. Pomimo tego, że udowodniono, że Homo Erectus także wykorzystywał tez materiał do codziennej egzystencji, jednak przedmioty wytwarzane przez gatunek Homo Sapiens były znacznie bardziej skomplikowane, co więcej z tamtej epoki pochodzą pierwsze ślady prehistorycznej sztuki. Ludzie w tamtym okresie żyli ze zbieractwa oraz łowiectwa prowadzili wędrowny tryb życia, dlatego kamienna broń była tym co świetnie sprawdzało się do prowadzenia ataku i obrony zarówno przed dziką zwierzyną jak i obcymi plemionami. Mniejsze kamienie wykorzystywano do umacniania prowizorycznych schronień budowanych z drzewa i liści, dając w ten sposób początek myśli aby domostwa budować przy użyciu kamienia. Choć ta i następne cywilizacje nie znały słowa żwir, to niewątpliwie był on ważnym surowcem do większości zdobyczy cywilizacyjnych. Średniowieczne trakty komunikacyjne, które były miejscem transportu dla szlaków handlowych budowane były właśnie z materiałów skalnych. To dzięki nim rozwinęły się miasta, które po dziś dzień stanowią ważne strategicznie miejsca. Innym aspektem było wznoszenie murów obronnych dla ówczesnych miast, właśnie na bazie kamieni. Do dziś materiał skalny jest cennym produktem do budowy nowoczesnych dróg i autostrad. Innym przykładem na rozwój są rzymskie wodociągi i mosty, budowane właśnie na kamiennej podstawie. Wzniesienie tych przełomowych dla budownictwa obiektów było kierunkiem z którego korzystają dzisiejsze wysoko rozwinięte cywilizacje zachodnie.

Z jednej strony postęp cywilizacyjny wiele zmienił w trybie życia jaki prowadzimy, z drugiej jednak strony, pomimo że wykorzystujemy coraz bardziej skomplikowane i nowoczesne urządzenia, idea od wieków pozostaje często ta sama. Wykorzystywane surowce również. Piasek, żwir i skały to materiały budowlane stosowane od wieków.