Poznajemy tajniki serwerów intenretowych

Serwerem nazywa się program, który świadczy usługę na rzecz innych programów. Najczęściej inne programy muszą w tym czasie korzystać z podłączenia do sieci. Obecnie bardzo często pod pojęciem serwer kryje się komputer, który świadczy usługi dokładnie tego samego rodzaju innym komputerom. Istnieje jeszcze jedna alternatywna definicja słowa serwer – jest to system oprogramowania, który bierze czynny udział w udostępnianiu różnego rodzaju zasobów. Najłatwiej jest zobrazować działanie serwerów poprzez podawanie prostych jego przykładów: przekazywanie plików, baz danych, łączy internetowych, podłączanie do drukarek lub skanerów. W teorii każdy komputer może być serwerem, aczkolwiek w celu prawidłowego funkcjonowania należy posiadać dodatkowe oprogramowanie. Po przytoczeniu powyższych definicji można założyć, że serwer powinien być maszyną kompletnie niezawodną – taką, która nie przerywa swojej pracy, a w przypadku awarii posiada alternatywne zasilacze. Aby wzmocnić swoją niezawodność, można również dołączyć do zestawu tzw. watchdog, którego zadaniem jest przeprowadzenie restartu serwera w razie „zapętlenia się” programu. Serwery najczęściej pracują będąc pod kontrolą systemów operacyjnych następujących marek: FreeBSD, GNU/Linux, Solaris, Novell NetWare, HP/UX, Microsoft Windows Server 2003, 2008, lub 2012. Wyróżnia się wiele rodzajów systemów: serwery www, muzyczne, internetowe, plików, wydruku, autoryzacji, aplikacji, baz danych, OPC, klienta. Posiadanie Internetu otwiera wiele możliwości, jakich? Zobacz więcej!