Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu co roku nauki pobiera blisko dziesięć tysięcy studentów. I edukacja odbywa się na 5 wydziałach 28 katedrach oraz 10 instytutach, nad ich wiedzą czuwa przy tym blisko 1600 osób zatrudnionych tu na różnych stanowiskach. Podane tu liczby mogą imponować, a przecież uczelnia ma także szereg innych atutów, z którymi warto jest się zaznajomić.

Historia Uniwersytetu Przyrodniczego

Każdy, kto interesował się historią wrocławskich uczelni wyższych musiał zauważyć to, że jest ona ściśle związana z Lwowem. Nie inaczej sytuacja przedstawia się i wówczas, gdy mówimy o wrocławskim uniwersytecie przyrodniczym, z pewnością bowiem i on miałby mniejsze szanse na spektakularne sukcesy, gdyby nie środowisko akademickie wywodzące się ze Lwowa. Gdy powojenna historia zmusiła je do zmiany miejsca zamieszkania, zdecydowana większość pozostałych przy życiu pracowników naukowych lwowskich uczelni trafiła do Wrocławia. Ponadprzeciętne umysły nie zadawalały się przy tym zwykłą egzystencją składającą się z mniej lub bardziej skuteczniej walki o przetrwanie. Poniemieckie miasto przyjęło ich najgościnniej, jak tylko potrafiło, naukowcy odwdzięczyli się zaś w najpiękniejszy sposób, wspierając powstające właśnie we Wrocławiu uczelnie swoją wiedzą, autorytetem i ciekawością świata.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu miał i te szczęście, że mógł korzystać z zasobu Instytutu Rolniczego, który działał we Wrocławiu przy tamtejszym uniwersytecie aż do zakończenia drugiej wojny światowej. Oczywiście, wraz z upływem lat zasoby te były rozbudowywane, w pierwszych miesiącach działalności trudno było sobie jednak wyobrazić zajęcia bez korzystania z poniemieckich budynków, ich wyposażenia, a nawet – pomocy naukowych. Uczelnia ruszyła w roku 1945 i od samego początku cieszyła się dużą popularnością. W pierwszym roku akademickim studia rozpoczęły aż 302 osoby. W roku 1951 zdecydowano o wyodrębnieniu Wyższej Szkoły Rolniczej, która w roku 1972 została przemianowana na Akademię Rolniczą. Od roku 2006 uczelnia funkcjonuje pod swoją obecną nazwą jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Pozycja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Obecnie n potencjalnych studentów czeka aż 27 kierunków studiów i 50 specjalności. Kształcić można się między innymi zdobywając wiedzę z zakresu: biologii człowieka, zootechniki, architektury krajobrazu, budownictwa, inżynierii bezpieczeństwa, weterynarii, żywienia człowieka, agrobiznesu, medycyny roślin, a także – odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Oferta uczelni podlega zresztą systematycznym przeobrażeniom, władze uniwersytetu przyrodniczego dążą bowiem do tego, aby jak najpełniej odpowiadała na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek pracy.

O tym, że wysiłki władz przynoszą spodziewane efekty może świadczyć choćby to, że co roku mury uniwersytetu opuszcza niemal 2500 absolwentów. Co więcej, uczelnia cieszy się popularnością nie tylko wśród młodych ludzi z Wrocławia i jego najbliższych okolic, ale i wśród studentów z innych części kraju.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez Hostel Amnesja specjalizujący się w zapewnianiu taniego noclegu we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.