Standardowe i niestandardowe rozwiązania

Funkcjonalność i szerokie możliwości zastosowania to dwie cechy, które w transporcie są niezwykle pożądanymi. Wpływa na to fakt, iż wzrastają potrzeby klientów, ale i zmieniają się możliwości transportowe. Z jednej strony mamy do wyboru kilka dróg przemieszczania, coraz to nowocześniejsze sprzęty, urządzenia, pojazdy, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa transportu oraz oszczędnościach, mających spore znaczenie, z drugiej…