Fora dla kulturystów w dzisiejszym świecie

Zdawało by się, że rola for dyskusyjnych wśród internetowców maleje, jednak z racji, że dalej są one jedynym medium pozwalającycm na dość luźną konwersację, wymianę poglądów i doświadczeń zostają w meritum zainteresowania użytkowników internetu. W przeciwieństwie do blogów i podobnych portali przyzwalają na dyskusje nie związane z stworzonym przez administratora bloga tekstem ale uprawniają na…