Bezpieczeństwo biznesu w rękach detektywów, wszystko co powinniśmy wiedzieć o ich pracy!

detektyw-dla-biznesuChoć usługi detektywistyczne nie każdemu kojarzą się w ten sposób, to jednak warto wiedzieć, że mają duże znaczenie dla skutecznego działania wielu firm. Bez względu na branżę, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo, powinno ono unikać nieuczciwej konkurencji czy nielojalnych pracowników i wspólników. By mieć pewność, że takie problemy nie dotkną konkretnego podmiotu gospodarczego i nie spowolnią jego rozwoju, warto zdecydować się na wsparcie wykwalifikowanych detektywów. Pomagają oni m.in. w wykrywaniu nieuczciwych zachowań wśród kadry pracowniczej.

Wynajęci specjaliści mogą kontrolować lojalność zatrudnionych osób sprawdzając, czy dochowują one tajemnicy służbowej i nie naruszają umowy o zakazie konkurencji.

W podobny sposób można sprawdzić wiarygodność kontrahentów. Wyspecjalizowani pracownicy firm detektywistycznych świadczących usługi dla biznesu mogą dokonać wnikliwych obserwacji, przeprowadzić wywiad gospodarczy lub dogłębnie zweryfikować wiarygodność pracownika bądź partnera biznesowego poprzez zbadanie oryginalności przedstawianych przez niego dokumentów, analizę jego rzeczywistego doświadczenia zawodowego oraz analizę kontaktów biznesowych. Powszechnie kontroluje się też działania biznesowych rywali.

Większość firm detektywistycznych podejmuje się także poważniejszych zadań, jak choćby śledztwo gospodarcze, które przeprowadzane jest w razie podejrzenia jednostki o dokonanie przestępstwa gospodarczego. Takie dochodzenie jest bardzo rozbudowane, ponieważ obejmuje wiele rozmaitych aspektów związanych z całą sprawą. Zajmujący się nim specjaliści muszą cechować się skrupulatnością, czujnością, ale też nieprzeciętną intuicją oraz doświadczeniem. Przy prowadzeniu śledztwa wielokrotnie niezbędne jest podjęcie współpracy z prawnikami, co dodatkowo wymaga od detektywów przygotowania merytorycznego, które ułatwia im rozmowy na te tematy. Tak poważne usługi oferuje m.in. agencja detektywistyczna www.detektywdlabiznesu.pl.

Ponadto agencje detektywistyczne zajmujące się obsługą klientów biznesowych proponują kompleksowe usługi z zakresu kontroli pracowników. W ramach tych działań sprawdzają wiarygodność przedstawianych dokumentów, w tym CV i świadectw pracy, a także weryfikują zwolnienia lekarskie. Dodatkowo dla dobra przedsiębiorstwa bardzo ważne jest sprawdzanie, w jaki sposób pracownicy wykorzystują czas pracy oraz czy nie są skłonni do korupcji. Dobre agencje detektywistyczne zajmują się również specjalistycznymi usługami na rzecz firm ubezpieczeniowych, które w szczególnym stopniu narażone są na oszustwa. W takich sytuacjach zadaniem detektywów jest najczęściej sprawdzenie, czy klienci nie wyłudzają odszkodowań. W tym celu należy zweryfikować, czy ubezpieczonym rzeczywiście należy się rekompensata finansowa za doznane szkody.

Dzięki wszechstronnej działalności detektywów dbających o bezpieczeństwo firm, przedsiębiorstwa nie muszą obawiać się nieuczciwości ze strony jakichkolwiek jednostek trzecich – ani osób fizycznych, ani prawnych. Pozwala im to skupić się wyłącznie na istocie swojego działania, nie rozpraszając się i unikając zagrożeń w postaci naruszania zasad uczciwej konkurencji czy łamania reguł spisanych w Kodeksie pracy.