Czy lokaty bankowe to dobry sposób na oszczędzanie?

Aktualne oprocentowanie lokat bankowych nie zachęca do oszczędzania. Zdaje się to jednak nie zrażać wielu Polaków, którzy chętnie decydują się na pomnażanie kapitału właśnie w taki sposób. Co sprawia zatem, że lokaty bankowe są jedną z podstawowych form oszczędzania? Wyjaśniamy.

Niemal 60 proc. Polaków deklaruje regularne odkładanie środków, z czego 28 proc. wybiera lokaty bankowe. Na ich popularność wpływa wiele czynników, wśród których można wymienić choćby atrakcyjne oprocentowanie lokat promocyjnych.

Bezpieczeństwo i pewność zysków

To produkty finansowe, które – w przeciwieństwie do wielu innych instrumentów oszczędnościowo-inwestycyjnych – charakteryzują się bezpieczeństwem kapitału. Posiadacz lokaty nie naraża się na żadne straty – po zakończeniu umowy depozyt wypłacany jest w całości wraz z należnymi odsetkami.

Pewny jest też zysk. Oznacza to, że lokaty bankowe nie wiążą się z żadnym ryzykiem – odsetki zostaną wypłacone niezależnie od ich wysokości. Warunek jest tylko jeden – trzeba dotrzymać okresu trwania umowy. Przedwczesna wypłata depozytu jest możliwa, ale oznacza to utratę dotychczas wypracowanych odsetek.

Warto przy tym podkreślić, że nawet ogłoszenie upadłości przez bank nie oznacza utraty środków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wypłatę zgromadzonych depozytów odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do kwoty nieprzekraczającej równowartości 10 tys. euro.

Na lokatach można zarobić więcej

Standardowe lokaty tego typu nie są wysoko oprocentowane, a co za tym idzie – nie pozwalają osiągać wysokich zysków. Jednak poznając i analizując ofertę wielu banków, można dotrzeć do atrakcyjniejszych lokat, które pozwalają wypracować znacznie wyższe kwoty odsetek.

Przykład. Standardowa lokata 3-miesięczna to oprocentowanie 1,50% w skali roku. Możesz zarobić nieco więcej (1,65% w skali roku), decydując się na lokatę Depozyt Plus oferowaną przez Toyota Bank. Deponując kwotę 15 tys. zł, zarobisz 50 zł netto zamiast 45 zł netto. Natomiast wydłużając czas trwania lokaty do 12 miesięcy (oprocentowanie wzrasta do ), zysk wyniesie ok. 275 zł netto.

Chociaż oprocentowanie lokat nie należy do wysokich, wszystko idzie w dobrym kierunku. Ekonomiści wskazują, że nie później niż w drugiej połowie 2018 roku Rada Polityki Pieniężnej powinna ogłosić podwyżkę stóp procentowych. Gdy tak się stanie, z dużym prawdopodobieństwem oszczędzanie na lokatach będzie przynosiło nieco większe zyski. Teraz jednak nie pozostaje nic innego, jak dokładna analiza ofertowa i wybór lokaty oferującej atrakcyjne oprocentowanie na korzystnych warunkach.