Drogi płatne w Republice Czeskiej. Czeska winieta

Dla niektórych osób podróżowanie to przede wszystkim komfort. A ten komfort polega na możliwości podróżowania samochodem. Obecny stan europejskiej sieci drogowej pozwala na to, aby podróżować samochodem w sposób całkowicie swobodny, wygodny i szybki.

                       Co to jest winieta i jakie są jej rodzaje w Republice Czeskiej?

Cechą charakterystyczną europejskiej sieci drogowej są zarówno drogi bezpłatne, jak i płatne. Drogi publiczne są bezpłatne, są dostępne dla wszystkich pojazdów, ale podróż po nich będzie dłuższa, ale Europa ma także rozwiniętą sieć dróg płatnych.

Dla turystów podróżujących własnym lub wynajętym pojazdem wskazane jest nabycie zezwolenia drogowego, zwanego „winietą”. Pojazdy mechaniczne są zwolnione z opłat drogowych, natomiast wszystkie inne pojazdy, które chcą korzystać z płatnych dróg, muszą uiścić opłatę.

Istnieje możliwość zakupu „winiety”:

  • przez Internet (w języku polskim) – https://electronic-vignette.cz/pl winiety czechy online
  • na poczcie czeskiej;
  • w kiosku samoobsługowym.

Okres ważności winiety waha się od dziesięciu dni do jednego roku. Jeżeli planujesz podróż z wyprzedzeniem, możesz kupić czeską winietę z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Dla pojazdów korzystających z gazu ziemnego lub biometanu dostępna jest taryfa „Green Price”.

                                                Kontrola czeskiej winiety

Policja sprawdza dostępność i ważność winiet za pomocą systemu kamer wideo na autostradach. Zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych. W przypadku stwierdzenia, że pojazd nie znajduje się na liście pojazdów zwolnionych z opłaty drogowej, można zostać ukaranym mandatem do 20 000 CZK.

Zwolnione pojazdy są również kontrolowane. W przypadku stwierdzenia, że prawo do nieuiszczania opłat zostało przypisane bezprawnie, kara wynosi do 100 000 koron. Kierowca, który nie złoży wniosku lub nie zgłosi w ciągu 10 dni wygaśnięcia prawa do niepłacenia opłat, podlega karze grzywny do 5000 koron.