Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na oddłużenie osoby, która z różnych względów nie jest już w stanie regulować swoich zaległości.

Mowa tu o pożyczkach i kredytach, które z racji niewypłacalności, nie mają szans na faktyczne spłacenie. Jak skorzystać z tej możliwości i co zrobić, żeby zgodnie z polskim prawem taką upadłość ogłosić?

Upadłość konsumencka krok po kroku

Kluczem do odpowiedniego ogłoszenia własnej, konsumenckiej upadłości jest sporządzenie odpowiedniego wniosku i złożenie go do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Tu należy pamiętać, że taka opcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób prywatnych tzn. takich, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przypadku całkowitej niewypłacalności przygotowuje się odpowiedni wniosek, co można zrobić samodzielnie lub przy wsparciu specjalizujących się w tym kancelarii prawnych. Dobrym przykładem może być kancelaria Podel.pl, która krok po kroku przeprowadza klienta przez cały proces, dbając o to by był on możliwie jak najkrótszy.

Po złożeniu wniosku zostanie on rozpatrzony przez właściwy sąd i na podstawie jego decyzji, przyjęty lub nie. W tej pierwszej sytuacji efektem może być całościowe lub częściowe umorzenie długów, co zależy bezpośrednio od sytuacji samego dłużnika. Konsekwencją decyzji pozytywnej będzie również likwidacja całego majątku dłużnika lub takiej jego części, która pozwoli na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Przykład: jeśli dłużnik nie jest w stanie płacić swoich zobowiązań, ale ma nieruchomość, której sprzedaż może zostać wykorzystana do spłacenia długów, wówczas nieruchomość ta zostanie zajęta.

Co we wniosku?

W dobrze złożonym wniosku o upadłość powinno się znaleźć umotywowane uzasadnienie tego, że dana osoba jest niewypłacalna. Mówimy tu o wykazaniu trwałości tego stanu (brak możliwości spłaty trwa dłużej niż trzy miesiące) oraz zwięzłym i logicznym przedstawieniu całej historii zadłużenia oraz powodów, które na taką niewypłacalność wpłynęły.

Co ważne: wniosek można złożyć raz na dziesięć lat, dlatego warto się do niego przyłożyć lub w przypadku braku odpowiedniej wiedzy, skorzystać ze wsparcia prawnika.