Kilka informacji o materiałach kościelnych.

Czy spotkaliście się kiedyś na termin bielizna kielichowa? Ja jeszcze nie dawno, kompletnie nie wiedziałem co ten wyraz oznacza, pomimo tego, że należy do kościoła katolickiego. Bielizna kielichowa to nie jest nic innego jak zbiór materiałów będącym zaopatrzeniem dla kielicha mszalnego. Daje to do myślenia, dlaczego akurat słowo „bielizna”. Myśli się, że nomenklatura została użyta z powodu koloru materiału. Najczęściej był to kolor biały.

Będąc w kościele dla pewnych osób zastanawiające jest z jakiej przyczyny duchowni do niektórych czynności jak: wyznanie grzechów czy eucharystia odziewają zwykłe komże. Wedle zasad kościelnych duchowni mogą ubierać komże w przypadku, gdy dana uroczystość nie wymaga odzianej alby. W takim wypadku można mówić, że komża jest skróconą albą, która używana jest przy elementarnych czynnościach liturgicznych. Niejednokrotnie podczas mszy świętych można zauważyć ministrantów w komżach. Jest to bardziej rozwiązanie praktyczne, ponieważ niewymagane jest by ministranci podczas służby przy ołtarzu ubierali długie alby.

Księża rzymskokatoliccy ubierają różno kolorowe ubrania jak: ornaty czy kapy liturgiczne. Jednak garderoba jakiegokolwiek duszpasterza obejmuje znacznie więcej rzeczy w rozmaitych kolorach. Do nich należy zaliczyć stuły liturgiczne. Jest to osobliwy rodzaj szarfy, który nakładany jest przy każdej czynności liturgicznej. Stuła jest zawsze ma taką samą barwę jak ubrany ornat czy kapa. Istotną informacją jest, że kapłani zakładają stułe liturgiczną na szyję, a diakoni są zobowiązani do przepasanie jej na ukos z z prawego biodra do lewego ramienia.