Kwalifikacje nauczycieli – podstawy

Nauczycielem w Polsce może zostać jedynie osoba, która posiada do tego odpowiednie przygotowanie. Wszystkie szczegóły w tym przypadku określa rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400). Z kolei o zasadach angażu nauczycieli na stanowiska pracy oraz wymaganych kwalifikacjach dodatkowo mówi też Karta Nauczyciela. O przyjęciu do pracy kandydata decyduje dyrektor placówki, który wstępnie dokonuje selekcji kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Dokumenty nauczycieli

Kwalifikacje osób, które pragną zostać nauczycielami, potwierdzają przede wszystkim takie dokumenty jak dyplom ukończenia szkoły wyższej w stopniu licencjackim lub magisterskim albo uprawnionego zakładu kształcenia nauczycieli. Również konieczne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające umiejętności pedagogiczne – to zdobywa się podczas studiów albo można też wybrać specjalne kursy dla nauczycieli, które nadają uprawnienia do nauczania. Dodatkowo też nauczyciel według Karty Nauczyciela powinien spełniać niezbędne warunki zdrowotne oraz wymogi moralne do wykonywania zawodów – to jedna zbyt ogólne wskazówki, dlatego też w selekcji kandydatów dyrektorzy opierają się na prawie bardziej szczegółowo opisującym wszystkie kryteria.

Kwalifikacje różnią się w zależności od szkoły

Gdy nauczyciel chce aplikować na stanowisko związane z nauczaniem wczesnoszkolnym musi posiadać kwalifikacje nieco inne niż osoba, która ma nauczać przedmioty zawodowego w szkołach zawodowych. Warto też wskazać, że typ posiadanego wykształcenia determinuje to, w jakim rodzaju szkoły aplikujący może pracować. Zakończenie edukacji na pierwszym stopniu, czyli na studiach licencjackich daje uprawnienia do pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach, dopiero studia magisterskie lub też właściwe studia podyplomowe są w stanie dać kwalifikacje do nauczania w szkołach średnich. Wszelkie szczegóły dokładnie opisane są w przepisach prawnych. 

Paweł – dyplomowany nauczyciel, prowadzi szkolenia dla pracowników oświaty dowiedz się więcej